ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ
για το σχολικό έτος 2019-2020

Τηλ. Επικοινωνίας 2696032092

 

Οι εγγραφές στο Νηπιαγωγείο Αιγείρας   για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί κατά τα ημερολογιακά έτη 2014 και  2015 θα πραγματοποιούνται όλες τις εργάσιμες ημέρες από την Δευτέρα 6 Μαΐου 2019 έως την Δευτέρα 20 Μαΐου 2019  και ώρες 11:00 έως 12:00 (ΣΤΙΣ 17 ΜΑΙΟΥ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΟΓΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ)

Η φοίτηση στο Νηπιαγωγείο Αιγείρας είναι υποχρεωτική για όλα τα νήπια και προνήπια που διαμένουν σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα του Καποδιστριακού Δήμου Αιγείρας.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο είναι τα εξής:

α. Αίτηση εγγραφής- Υπεύθυνη Δήλωση (Το έντυπο υπάρχει στο νηπιαγωγείο)

β. Πιστοποιητικό γέννησης (ή Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης για τους αλλοδαπούς μαθητές που δεν διαθέτουν Πιστοποιητικό). Το πιστοποιητικό γέννησης των μαθητών αναζητείται από την Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου και δεν απαιτείται η προσκόμισή του από τους γονείς.

γ. Λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ, ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

δ. Δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου. (Το έντυπο υπάρχει στο Νηπιαγωγείο)

ε. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας (το μπλε) του Παιδιού  ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

στ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) το οποίο θα συμπληρωθεί από παιδίατρο και θα προσκομισθεί στο Νηπιαγωγείο. (Το έντυπο υπάρχει στο Νηπιαγωγείο)

 

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα του νηπιαγωγείου μπορούν να εγγράφονται:

α) τα νήπια και τα προνήπια που έχουν εργαζόμενους γονείς ή ανέργουςπροσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, κατά περίπτωση. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους

β) τα νήπια και τα προνήπια των οποίων οι γονείς ή οι κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (Πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις /ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης / φυλακισμένοι και Πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας),  προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση.

Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου

ΤΣΩΝΗ ΜΑΡΙΑ

Δείτε όλη την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας ΕΔΩ 

Κατεβάστε την Αίτηση _Δήλωση Εγγραφής από ΕΔΩ

Κατεβάστε την Δήλωση Προσέλευσης και Αποχώρησης από ΕΔΩ

Κατεβάστε το Ατομικό Δελτίο Υγείας (ΑΔΥΜ) από ΕΔΩ

Αφήστε μια απάντηση