ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Σχ. Έτους 2019-2020

Σας ενημερώνουμε πως ξεκινάει η διαδικασία καταχώρησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, των αιτήσεων των γονέων που ενδιαφέρονται για τη δωρεάν μεταφορά των παιδιών τους κατά το ΕΠΟΜΕΝΟ Σχολ. Έτος 2019-2020 από και προς το Νηπιαγωγείο (νήπια και προνήπια) αλλά και το Δημοτικό Σχολείο (θα πρέπει να απευθυνθούν στο Δ/ντή του Δημοτικού Σχολείου).
Οι υπεύθυνοι των σχολικών μονάδων θα καταχωρήσουν τα απαιτούμενα στοιχεία στην πλατφόρμα αυτή.
Οι γονείς των μαθητών που θα φοιτούν κατά το επόμενο σχολικό έτος στο Νηπιαγωγείο Αιγείρας και δικαιούνται δωρεάν μεταφορά θα πρέπει να υποβάλουν στην Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου από την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 έως και την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. (Ώρες 11:15 – 12:00)

Αναλυτικότερα:

  • Η διαδικασία αφορά τα παιδιά των οποίων η απόσταση της οικίας τους από το Νηπιαγωγείο υπερβαίνει τα 1200 μέτρα
  • Αφορά και τα νήπια και τα προνήπια που θα φοιτήσουν στο Νηπιαγωγείο κατά το ΕΠΟΜΕΝΟ Σχολικό Έτος 2019 – 2020 δηλαδή ακόμη και αυτά που ΘΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ στο Νηπιαγωγείο για πρώτη φορά τον Μάιο του 2019 (έτος γέννησης το 2015) και θα γίνει και για αυτά ΤΩΡΑ!

Τα απαιτούμενα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ δικαιολογητικά είναι τα εξής:
α)Αίτηση για δωρεάν μεταφορά (θα την πάρετε από το Νηπιαγωγείο ή θα την κατεβάσετε από ΕΔΩ    και
β)Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (θα την πάρετε από το Νηπιαγωγείο ή θα την κατεβάσετε από ΕΔΩ  με τα απαραίτητα συνοδευτικά δικαιολογητικά που αναφέρονται σ΄ αυτή και τα οποία είναι:
γ) Αντίγραφο εντύπου Ε1 (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος τελευταίου οικον. έτους) ή αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου από το TaxisNet και
δ) Λογαριασμό Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. ή άλλο λογαριασμό κοινής ωφελείας στο όνομα του κηδεμόνα του μαθητή.
Σκοπός της προσκόμισης αυτών των δύο εγγράφων που συνοδεύουν την Υπεύθυνη Δήλωση, είναι η πιστοποίηση του τόπου κατοικίας του μαθητή και μόνο.
ε) Αριθμός ΑΜΚΑ του παιδιού.
Για τους μαθητές που έχουν ήδη καταχωρηθεί στην πλατφόρμα κατά το προηγούμενο σχολικό έτος και ήδη μεταφέρονται κατά το τρέχον, απαιτείται μόνο η συμπλήρωση της αίτησης με εξαίρεση την περίπτωση που έχει υπάρξει αλλαγή κατοικίας.

Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου
ΤΣΩΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΗΛ. 26960 32092
(ώρες επικοινωνίας 11:15-12:00)

Αφήστε μια απάντηση