το «μαγικό» … νερό!

Νερό πολύτιμο! Νερό ζωογόνο! Νερό μαγικό!

Χωρίς αυτό δε θα γύριζε η φτερωτή του μύλου….

  

Ούτε φυσικά θα φτιάχναμε ψωμί!

Και εννοείται πως χωρίς αυτό δε θα υπήρχαν τα χρώματα του Ουράνιου Τόξου!

 

Και οι χρωματιστές μπουρμπουλήθρες που χρωματίζουν τα χαρτιά μας αναμιγνύοντας τα χρώματα!

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση