το σώμα μου… πρωινές δραστηριότητες

Τα παιδιά σχηματίζουν το σώμα στο πάτωμα και ανακαλύπτουν τα μέρη του.

Κατόπιν παίζουν τις σκιές πίσω από το λευκό πανί σχηματίζοντας διάφορα σχέδια με τα μέρη του σώματός τους.

 

Στη συνέχεια σχηματίζουν σε ομαδική εργασία το σώμα αποτυπώνοντας πατουσάκια, παλάμες κ.λ.π