Εδώ Πολυτεχνείο…

Οι έννοιες που συνδέονται με την επέτειο του Πολυτεχνείου όπως η Δικτατορία, η Δημοκρατία και η Ελευθερία είναι δύσκολες για τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και χρειάζονται ιδιαίτερη προσέγγιση.

Ξεκινάμε λοιπόν να αναλύουμε τις έννοιες αυτές αφού πρώτα κάνουμε τις διερευνητικές μας ερωτήσεις προς τα παιδιά για να δούμε πως τις  αντιλαμβάνονται.

Πριν μπούμε

 » Διαβάστε όλο το άρθρο