Ολοήμερο Τμήμα

 

Σκοπός του Νηπιαγωγείου, σύμφωνα με τους υφιστάμενους νόμους, είναι να βοηθήσει τα νήπια να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά μέσα στα πλαίσια που ορίζει ο ευρύτερος σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 » Διαβάστε όλο το άρθρο

Ολοήμερο Τμήμα Νηπιαγωγείου Αιγείρας – Καράβι σε ταξίδι

Ύστερα από την Κατανομή των Παιδιών σε Τμήματα γα το Σχ. Έτος 2016-2017 με βάση τις αρχές της ισαριθμίας και της ισοκατανομής όσον αφορά τις ηλικίες (ίσος αριθμός νηπίων και προνηπίων στα δύο τμήματα), το φύλο (ίσος αριθμός αγοριών και ίσος αριθμός κοριτσιών) και τις μαθησιακές ανάγκες σύμφωνα με το ΦΕΚ 2670 τ.Β /27 -8-2016 «Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 » Διαβάστε όλο το άρθρο