Ευχαριστίες

Αχρίαστα να είναι! Όμως εμείς οφείλουμε να τα έχουμε στο φαρμακείο μας για παν ενδεχόμενο!

Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ την κα Βίβιαν Αναστασοπούλου για την προσφορά φαρμακευτικου υλικού για το φαρμακείο του σχολείου

 » Διαβάστε όλο το άρθρο