ΣΧΗΜΑΤΑ

Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδώνμε βάση το οποίο δουλεύουμε στα Νηπιαγωγεία μας, αντιμετωπίζει τη γνώση ως ολότητα και όχι κατακερματισμένη σε γνωστικά Αντικείμενα (Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Εικαστικά κλπ). Η πολυεπιστημονική αυτή επεξεργασία του κάθε θέματος κάνει τη μάθηση πιο ενδιαφέρουσα, ευκολότερη και πιο αποτελεσματική.

 » Διαβάστε όλο το άρθρο