Παίζω και διαβάζω

 Σπίτι μένω και μαθαίνω

(29 Μαρτίου 2020)

 

Ποιος θα μπορούσε ποτέ να το αμφισβητήσει; Το παιχνίδι είναι το καλύτερο, συναρπαστικότερο, πρωταγωνιστικό μέσο μάθησης για τα παιδιά του Νηπιαγωγείου. Το παιχνίδι είναι τόσο φυσική διαδικασία για

 » Διαβάστε όλο το άρθρο

Παιχνίδια Εμπιστοσύνης και Συνεργασίας

Σε ένα Νηπιαγωγεία τα παιχνίδια δεν είναι ποτέ αρκετά και δεν εννοώ φυσικά μόνο τα παιχνίδια σαν αντικείμενο αλλά περισσότερο σαν δραστηριότητα. Η συνάδελφος Νηπιαγωγός υπεύθυνη του Πρωινού Υποχρεωτικού Τμήματος Α’ κ. Κούρτη Ιωάννα, έχει ενθουσιαστεί με τα εξαιρετικά Παιχνίδια Εμπιστοσύνης και Συνεργασίας του Νίκου Γκόβα που ανακάλυψε στο    https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkoJzuu83QAhVKM5oKHVfqApgQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fdide-anatol.att.sch.gr%2Fperival%2FFAKELOS_THEATRO%2FGovas_3EmpistosiniSynergasia.doc&usg=AFQjCNHtemeqt1bIVHGwO3t2LDeI4GQfdA&bvm=bv.139782543,d.bGs       

 » Διαβάστε όλο το άρθρο