Έναρξη και τερματισμός υπολογιστή ένα διαδραστικό βιβλίο

 Δείτε ο διαδραστικό βιβλίο που δημιούργησα με τη βοήθεια του eme content και υπάρχει διαθέσιμο και το y-iliko χρηστών στο φωτόδεντρο.

Δείτε τη διαδικασία έναρξης και τερματισμού του υπολογιστή και ελέγξτε τις γνώσεις σας με τις ασκήσεις και κουίζ