Χριστουγεννιάτικη διαδραστική κάρτα από τη δασκάλα!

Οι μαθητές της Στ’ τάξης, έφτιαξαν τις δικές τους διαδραστικές κάρτες στο προγραμματιστικό περιβάλλον του scratch. Έτσι και εγώ, έφτιαξα τη δική μου κάρτα και την έστειλα σε όλους τους μαθητές μου. Πατήστε την πράσινη σημαία για να ξεκινήσει. Μπορείτε να την κάνετε ανάμειξη και να εισάγετε τα δικά σας στοιχεία.


Μετάβαση στο scratch.mit.edu.