Οι εφημερίδες των μαθητών της Δ τάξης

Με αφορμή τον ερχομό του Πάσχα και τη διάθεση των παιδιών για τη δικιά τους εφημερίδα σκεφτήκαμε να τη δημιουργήσουμε με το πρόγραμμα Microsoft Publisher. Οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες των δυο ατόμων, έγραψαν συνταγές, βρήκαν ανέκτοδα και παροιμίες, παιχνίδια και ζωγραφιές και πληροφορίες για τα έθιμα του Πάσχα στη πόλη μας και σε όλη την Ελλάδα. Στη συνέχεια, η κάθε ομάδα αποφάσιζε και τοποθετούσε το θέμα της σε κάποιο σημείο της εφημερίδας.
Ορίστε το αποτέλεσμα!