Δραστηριότητα 1η :

Εκφώνηση:

Οι επιμορφούμενοι καλούνται:

Με τη βοήθεια μιας μηχανής αναζήτησης:

  • να αναζητήσουν ένα βίντεο που θα μπορούσαν να το αξιοποιήσουν διδα-κτικά στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους
  • να δημιουργήσουν ένα έγγραφο κειμένου (το πολύ 200 λέξεις) κάνοντας αναφορά στη διδακτική αξιοποίηση του ευρήματος. Στο αρχείο κειμένου να υπάρχει δεσμός (υπερσύνδεση) προς το βίντεο

Υλοποίηση 1ης δραστηριότητας:

https://www.youtube.com/watch?v=CIDRSgBZjr8

Το παραπάνω βίντεο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εισαγωγικό μάθημα του διδακτικού αντικειμένου ¨Εφοδιαστική¨ στην Β τάξη τομέα Οικονομίας και Διοίκησης των Επαγγελματικών Λυκείων.

Η ολιγόλεπτη αλλά περιεκτική παρουσίαση των βασικών σημείων των λειτουργιών της Εφοδιαστικής (Logistics) γίνεται κατανοητή μέσω των σκίτσων και ζωγραφικών απεικονίσεων που προσελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών και κεντρίζουν την προσοχή τους καθόλη τη διάρκεια του βίντεο.

Οι μαθητές μπορούν να δουν αρκετά εύκολα μέσω των σκίτσων όλα αυτά τα οποία θα παρουσιαστούν σε μια 30λεπτη διδασκαλία με τη βοήθεια του σχολικού εγχειριδίου. Η χρήση συγκεκριμένου παραδείγματος για μια επιχείρηση και των εμποδίων και δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίσει στον τομέα της εφοδιαστικής, κάνει πιο κατανοητές βασικές έννοιες του μαθήματος. Ειδικά, όταν γνωρίζουμε ότι οι μαθητές έρχονται πρώτη φορά σε επαφή με το συγκεκριμένο αντικείμενο της εφοδιαστικής, η χρήση εικόνας είναι η πλέον αποτελεσματική για ευκολότερη κατανόηση και πρόσληψης των νέων εννοιών.

Συνεπώς, στη λήξη της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας, οι μαθητές θα έχουν μια πρώτη εικόνα του αντικειμένου της εφοδιαστικής μέσω της παρουσίασης ενός πραγματικού, περιεκτικού και σύντομου παραδείγματος.