Νέα – Ανακοινώσεις

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι ο αγιασμός στο νηπιαγωγείο Φαρακλάτων θα γίνει την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 9:00. Σας ευχόμαστε μια καλή και δημιουργική σχολική χρονιά!

Οι νηπιαγωγοί

 

Εγγραφές  μαθητών στο νηπιαγωγείο για τη σχολική χρονιά 2019-2020

 

Οι αιτήσεις εγγραφών στα Νηπιαγωγεία, τη σχολική χρονιά 2019-2020 θα πραγματοποιηθούν από 6 έως 20 Μαΐου 2019. Εγγραφές μετά τις 21 Μαΐου θεωρούνται εκπρόθεσμες καιχρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Για το σχολικό έτος εγγράφονται στα νηπιαγωγεία μαθητές γεννημένοι το 2014 και 2015 (υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Κεφαλονιάς, εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4521/2018 περί υποχρεωτικής φοίτησης στο νηπιαγωγείο  και των προνηπίων). Στο νηπιαγωγείο Φαρακλάτων εγγράφονται μαθητές , κάτοικοι της Δημοτικής Κοινότητας Φαρακλάτων (Φαρακλάτα, Ραζάτα, Προκοπάτα). Οι αιτήσεις εγγραφών θα γίνονται δεκτές το παραπάνω διάστημα (6-20/5 2019) και ώρα 12:15-12:45, ώστε να μην παρεμποδίζεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Η εγγραφή των ήδη εγεγραμμένων για τη σχολική χρονιά 2018-2019 μαθητών (προνηπίων) για το δεύτερο έτος, γίνεται αυτεπάγγελτα και ως εκ τούτου δεν απαιτείται κάποια άλλη διαδικασία από τους γονείς/ κηδεμόνες των μαθητών αυτών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

  1. Αίτηση εγγραφής/ υπεύθυνη δήλωση (δίνεται στο νηπιαγωγείο).
  2. Πιστοποιητικό γέννησης (αναζητείται από το νηπιαγωγείο).
  3. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας, η άλλου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει ότι έγιναν όλα τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  4. Αποδεικτικό της διεύθυνσης κατοικίας του μαθητή.
  5. Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή (ΑΔΥΜ) (δίνεται από το νηπιαγωγείο).

 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Α.. Προϋποθέσεις εγγραφής στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα:
Στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:
1. Μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα
εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής δίνεται και
στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα και κάρτα ανεργίας από τον
άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση
πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του
τρέχοντος έτους.
2. Μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
όπως:
I) Πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις /ενταγμένοι σε
πρόγραμμα απεξάρτησης / φυλακισμένοι.
II) Πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της
Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.

Β.  Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο τμήμα πρόωρης υποδοχής (7:45-8:30):
1. Στο τμήμα πρόωρης υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι
εγγεγραμμένα και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα.
2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος πρόωρης υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.
Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

 

 

Κλειστά αύριο 25/2/2019 τα σχολεία στην Κεφαλονιά

Σας ενημερώνουμε ότι αύριο 25/2/2019 τα σχολεία του Δήμου Κεφαλονιάς θα είναι κλειστά λόγω καιρικών συνθηκών.

 

Αργία για τα σχολεία η ημέρα των Τριών Ιεραρχών

Την Τετάρτη 30/01/2019 τα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης δε θα λειτουργήσουν καθώς η εορτή των Τριών Ιεραρχών αποτελεί ημέρα αργίας για τις σχολικές μονάδες (παρ.3, άρθρου 32 του Σχεδίου Νόμου για το Παν. Δυτικής Αττικής).