Θετική γονεϊκότητα στα πρώτα κρίσιμα χρόνια. Ενισχύοντας τη σχέση γονέα -παιδιού

happy gb8c907ade 1920

Δύο περιεκτικοί οδηγοί για  τις αρχές της ενίσχυσης της σχέσης
γονέα παιδιού και τη θετική γονεϊκότητα και  τα ορόσημα της ανάπτυξης των παιδιών
με πρακτικές συμβουλές ενίσχυσης δεξιοτήτων και συμπεριφορών
στα πρώτα κρίσιμα χρόνια της ζωής του παιδιού.

2022_Positive_Parenting_Enhancing_parent_child_interaction_EL2

2022_Positive_Parenting_Child_Development_EL