Εγγραφή μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ 39731/Δ2/20-03-2020 (https://register.sch.gr/students/docs20/39731_psd.pdf) δίνεται η δυνατότητα παροχής προσωπικών λογαριασμών στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο μέσω του οποίου θα έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν σε όλες τις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών (προνηπίων αλλά και νηπίων που δεν έχουν κάνει εγγραφή την περασμένη σχολική χρονιά), καλούνται να φροντίσουν για την εγγραφή των παιδιών τους στο ΠΣΔ.  Παρακάτω ακολουθούν οι σχετικές οδηγίες για την εγγραφή των μαθητών. Επικοινωνήστε με την Δ/νση του σχολείου για περαιτέρω διευκρινίσεις.

https://register.sch.gr/students/docs20/StudentsRegisterHelp.pdf