Και αν ΣΠΙΤΙ ΜΕΝΩ , τον κόσμο εγώ συνεχίζω να μαθαίνω…..

https://padlet.com/epapana/lcz0qakwhrbb

Made with Padlet

Στον παραπάνω ψηφιακό πίνακα, είναι συγκεντρωμένες κάποιες ηλεκτρονικές διευθύνσεις από μουσεία κ.α. ( ενυδρείο,θέατρο κλπ) που προσφέρουν δυνατότητες για εκπαιδευτικά παιχνίδια αλλά και εικονικές περιηγήσεις ,κατάλληλα για παιδιά προσχολικής ηλικίας!Καλή περιήγηση!