Τεχνική υποστήριξη σχολείων και εκπαιδευτικών από το ΠΣΔ

Τα σχολεία σήμερα διαθέτουν πολλές υποδομές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που διευκολύνουν την αποστολή και το έργο τους, όπως δίκτυα, σχολικά εργαστήρια πληροφορικής, διαδραστικούς πίνακες, κλπ. Για την υποστήριξη αυτής της υποδομής ώστε να είναι πάντα διαθέσιμη για τη διδασκαλία,… Continue Reading