Τεχνική υποστήριξη σχολείων και εκπαιδευτικών από το ΠΣΔ

Helpdesk7

Τα σχολεία σήμερα διαθέτουν πολλές υποδομές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που διευκολύνουν την αποστολή και το έργο τους, όπως δίκτυα, σχολικά εργαστήρια πληροφορικής, διαδραστικούς πίνακες, κλπ. Για την υποστήριξη αυτής της υποδομής ώστε να είναι πάντα διαθέσιμη για τη διδασκαλία, το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο παρέχει σε όλα τα σχολεία υπηρεσίες επιτόπιας και από απόσταση τεχνικής υποστήριξης των υποδομών ΤΠΕ. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αποσκοπούν: Στη διασύνδεση νέων υποδομών ΤΠΕ που αποκτούν τα σχολεία και την αρχική τους λειτουργία. Την αποδοτική λειτουργία υφιστάμενων υποδομών ΤΠΕ στο σύνολο των σχολικών μονάδων. Την παροχή υπηρεσιών επιτόπιας καθώς και απομακρυσμένης τεχνικής υποστήριξης των υποδομών ΤΠΕ των… Διαβάστε Περισσότερα