Ηλεκτρονικά Σχολικά Περιοδικά και Εφημερίδες για ομαδικές εργασίες μαθητών

Screen Shot 03-30-15 at 06.16 PM

Εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν και να δημοσιεύσουν ηλεκτρονικά περιοδικά για την προβολή της δραστηριότητας τους στο http://schoolpress.sch.gr. Στο schoolpress υπάρχουν ήδη πάνω από 900 περιοδικά, στα οποία έχουν δημοσιευθεί περισσότερα από 12.000 άρθρα.
Η χρησιμότητα ενός σχολικού ηλεκτρονικού περιοδικού ή εφημερίδας βασίζεται κυρίως στη δυνατότητα συνεργασίας που προσφέρει σε μία ομάδα με κοινούς μαθησιακούς στόχους, αλλά και στη δημοσιοποίηση των δραστηριοτήτων της ομάδας κάτι το οποίο έχει αποδειχθεί ότι λειτουργεί θετικά στην επίτευξη των στόχων της ομάδας. Οι μαθητές μπορούν να καλλιεργήσουν τις αξίες της υπευθυνότητας και της συνεργατικότητας. Επιπλέον, οι μαθητές συχνά επιθυμούν να δουν τις εργασίες τους δημοσιευμένες, καθώς με αυτό τον τρόπο ενθαρρύνονται να εκφραστούν, να αναπτύξουν και να εξελίξουν τις ικανότητες στον γραπτό λόγο. Διαβάστε Περισσότερα