Διαδικασίες εγγραφής στο ΠΣΔ για σχολεία και εκπαιδευτικούς

connect-316638_640

Ανακοινώθηκαν δύο νέες εγκύκλιοι του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠοΠαιΘ) με βάση τις οποίες: ενοποιούνται οι  διαδικασίες εγγραφής  και παροχής υπηρεσιών στις  σχολικές  και  διοικητικές  μονάδες  στο  ΠΣΔ,  τόσο  για  τη  Δημόσια  όσο  και  για  την  Ιδιωτική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται επίσης και οι σχολικές / διοικητικές μονάδες του εξωτερικού. ενοποιούνται  οι  διαδικασίες  εγγραφής  και  παροχής λογαριασμών  πρόσβασης  στις  υπηρεσίες  ΠΣΔ  σε  όλους  τους  εκπαιδευτικούς  της  Α/θμιας  και Β/Θμιας, Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, σε κάθε μονάδα παρέχεται σύνδεση ADSL καθώς και ένας ή περισσότεροι λογαριασμοί email μέσω των οποίων αποκτά πρόσβαση στις υπηρεσίες του… Διαβάστε Περισσότερα