Τρόποι εγγραφής εκπαιδευτικού στο ΠΣΔ και δήλωσης αλλαγής σχολείου

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) συνιστά τη μεγαλύτερη κοινότητα εκπαιδευτικών στη χώρα μας και από τις μεγαλύτερες διεθνώς, αφού περισσότεροι από 110.000 εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είναι πιστοποιημένα μέλη του ΠΣΔ. Στο άρθρο αυτό θα εξετάσουμε τις διαδικασίες με τις οποίες ένας εκπαιδευτικός μπορεί να εγγραφεί στο ΠΣΔ, να αλλάξει το σχολείο που υπηρετεί και πως μπορεί ο διευθυντής ενός σχολείου να δηλώσει ότι ένας εκπαιδευτικός δεν υπηρετεί πια σε αυτό.   Α. Εγγραφή των εκπαιδευτικών στο ΠΣΔ Όπως είναι γνωστό η εγγραφή των εκπαιδευτικών βασίζεται στην αρχή ότι ο εγγραφόμενος χρήστης είναι πραγματικά εκπαιδευτικός.  Για το σκοπό… Διαβάστε Περισσότερα

Διαδικασίες εγγραφής στο ΠΣΔ για σχολεία και εκπαιδευτικούς

connect-316638_640

Ανακοινώθηκαν δύο νέες εγκύκλιοι του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠοΠαιΘ) με βάση τις οποίες: ενοποιούνται οι  διαδικασίες εγγραφής  και παροχής υπηρεσιών στις  σχολικές  και  διοικητικές  μονάδες  στο  ΠΣΔ,  τόσο  για  τη  Δημόσια  όσο  και  για  την  Ιδιωτική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται επίσης και οι σχολικές / διοικητικές μονάδες του εξωτερικού. ενοποιούνται  οι  διαδικασίες  εγγραφής  και  παροχής λογαριασμών  πρόσβασης  στις  υπηρεσίες  ΠΣΔ  σε  όλους  τους  εκπαιδευτικούς  της  Α/θμιας  και Β/Θμιας, Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, σε κάθε μονάδα παρέχεται σύνδεση ADSL καθώς και ένας ή περισσότεροι λογαριασμοί email μέσω των οποίων αποκτά πρόσβαση στις υπηρεσίες του… Διαβάστε Περισσότερα