Εφαρμογή TLS 1.2 σε όλες τις υπηρεσίες και εφαρμογές του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ)  ολοκληρώνει την εφαρμογή  επαυξημένου επίπεδου ασφαλείας (TLS 1.2) στις υπηρεσίες και ηλεκτρονικές εφαρμογές του. Το επίπεδο ασφαλείας αυτό, εφαρμόζεται σταδιακά σε όλες τις υπηρεσίες του ΠΣΔ και τελικά στην «Κεντρική Υπηρεσία Πιστοποίησης», (https://sso.sch.gr) μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η είσοδος στις υπηρεσίες του ΠΣΔ,   καθώς και στο  πληροφοριακό σύστημα Myschool (https://myschool.sch.gr). Η επαύξηση αυτή βασίζεται στην καθιέρωση της υποχρέωσης χρήσης του πρωτοκόλλου TLS 1.2 κατά την πρόσβαση από τα προγράμματα περιήγησης ιστού (φυλλομετρητές, browsers) στις εφαρμογές του ΠΣΔ και την παύση υποστήριξης όλων των προγενέστερων εκδόσεων SSL/TLS. H πρόσβαση μέσω αυτού του πρωτοκόλλου απαιτεί σύγχρονα προγράμματα… Διαβάστε Περισσότερα

Κενό ασφαλείας στο component JDownloads του Joomla

joomla

Το τελευταίο διάστημα διαπιστώθηκε σοβαρό θέμα ασφαλείας στους δικτυακούς τόπους Joomla των χρηστών του ΠΣΔ  στο component JDownloads (http://www.jdownloads.com/index.php/news/231-urgent-security-update-for-19-series.html). Όσοι έχουν εγκατεστημένο το συγκεκριμένο component απαιτείται η άμεση αναβάθμιση του στην τελευταία έκδοση όπου το πρόβλημα αυτό έχει επιδιορθωθεί. Σε όσους διατηρούν δικτυακό τόπο στο ΠΣΔ με χρήση συστήματος διαχείρισης περιεχομένου CMS  (Joomla ή άλλο) είτε για την προσωπική ιστοσελίδα τους είτε για την ιστοσελίδα του σχολείου τους, υπενθυμίζουμε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην χρήση πρόσθετων από τρίτους. Πριν την εγκατάσταση πρόσθετων θα πρέπει να γίνεται έλεγχος για τυχόν αναφορές κενών ασφαλείας από άλλους χρήστες. Για παράδειγμα, σΣτη σελίδα κάθε πρόσθετου… Διαβάστε Περισσότερα