Το Ελεύθερο και Ανοικτό Λογισμικό (ΕΛ/ΛΑΚ) στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) είναι το λογισμικό που ο καθένας μπορεί ελεύθερα να χρησιμοποιεί, να αντιγράφει, να διανέμει και να τροποποιεί ανάλογα με τις ανάγκες του. Βασικός στόχος της ποιοτικής και λειτουργικής αξιοποίηση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαιδευτική πραγματικότητα είναι η επίτευξη οικονομιών κλίμακας, με την συνεπαγόμενη καθολική εξοικονόμηση πόρων και βελτιστοποίηση αποτελεσμάτων. Η αυξανόμενη χρήση ανοικτών τεχνολογιών στην εκπαίδευση όλων των βαθμίδων αναδεικνύει το μεγάλο βαθμό ωριμότητας τους. Από το 2000 μέχρι σήμερα το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο χρησιμοποιεί ανοικτό λογισμικό για τη δημιουργία και τη λειτουργία των υπηρεσιών του, και απολαμβάνει σημαντικά πλεονεκτήματα όπως: εξοικονόμηση χρηματικών… Διαβάστε Περισσότερα