ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΡΧ. Γ΄ΓΥΜΝ.

Οι  ενότητες των Αρχαίων Ελληνικών, Γ΄ Γυμνασίου

Για την επεξεργασία των κειμένων ανατρέχουμε στον Ελληνικό Πολιτισμό:

1: http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/metafraseis%20c%20gym/c01xm.htm

2: http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/metafraseis%20c%20gym/c02xm.htm

Σχεδιαγραμματική συντακτική ανάλυση:  http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/484?locale=el

4: http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/metafraseis%20c%20gym/c04xm.htm

6: http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/metafraseis%20c%20gym/c06xm.htm

8: http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/metafraseis%20c%20gym/c8xm.htm

9: http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/metafraseis%20c%20gym/c9xm.htm

10: http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/metafraseis%20c%20gym/c10xm.htm

11: http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/metafraseis%20c%20gym/c11xm.htm

Αρριανός, Αλεξάνδρου Ανάβασις 1.13.37:  http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/metafraseis%20c%20gym/Granikos1xm.htm

1.15.3-5: http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/metafraseis%20c%20gym/granikos2.htm

1.15.6-8: http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/metafraseis%20c%20gym/granikos3.htm

1.16.4-7: http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/metafraseis%20c%20gym/granikos4.htm

Επιπλέον υλικό

https://katerinapothou.blogspot.com/search/label/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1%20%CE%93%CE%84%20%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85

http://e-didaskalia.blogspot.com/2013/09/blog-post_1751.html

 

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων