Λεξιλ.-Ετυμ.Αρχ.Γ΄Γυμν.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ – ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΑΡΧΑΙΩΝ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 Λεξιλόγιο – Ετυμολογικά.

ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

Επειδή δεν προβλέπεται η ύπαρξη λεξιλογικού πίνακα, προτείνεται η γλωσσική αξιοποίηση λέξεων των κειμένων για εύρεση ομόρριζων (απλών ή
σύνθετων) με έμφαση στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου των μαθητών/τριών στη ν.ε.

Με αφορμή τα κείμενα των ενοτήτων οι εκπαιδευτικοί μπορούν να
ζητήσουν από τους/τις μαθητές/τριες:
– να επισημάνουν λεξιλογικές επιβιώσεις στην.ε.
– να δημιουργήσουν λέξεις με παραγωγή και
σύνθεση στην α.ε. και στη ν.ε. Όπου κρίνουν
σκόπιμο, μπορούν να καθοδηγούν τους/τις
μαθητές/τριες, προτείνοντας παραγωγικές
καταλήξεις ή ζητώντας από αυτούς να
επισημάνουν τις μεταβολές που υφίστανται οι
λέξεις κατά τη σύνθεση
– να εντοπίσουν στα κείμενα ετυμολογικά
συγγενείς των λέξεων της ν.ε. που τους δίνουν:
π.χ. να τους δώσουν τη λέξη «θήκη» και να
βρουν το ρ. «τίθενται»
– να βρουν στη ν.ε. λέξεις ομόρριζες αυτών του
κειμένου: π.χ. τη λέξη «παράθεση» για το ρ.«τίθενται».

Με την ίδια λογική: » Δεν προτείνεται η διδασκαλία / επανάληψη της ετυμολογίας γραμμικά με βάση το υλικό του Β΄ μέρους των ενοτήτων, λίστες καταλήξεων και ασκήσεις
με τύπους οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στα κείμενα.»

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ – ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ασκήσεις για όλες τις ενότητες

https://www.arxaiagumnasiou.net/search/label/%CE%9B%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%91%CF%83%CE%BA%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%93%27%20%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85

https://www.arxaia.gr/tests/listing

Ασκήσεις στην Ενότητα 4

http://alexgger.blogspot.com/2016/11/4.html

 

Λεξιλογικές, γραμματικές και συντακτικές παιχνιδοασκήσεις με τη κ. Μ. Μπέτσου:

https://wordwall.net/el/teacher/764542/betsoumaria/folder/179150/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1-%CE%B3-%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων