Λεξιλ.-Ετυμ.Αρχ.Β΄Γυμν.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ-ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΑΡΧΑΙΩΝ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Εισαγωγή στη διαδικασία της σύνθεσης λέξεων, βίντεο από το e-du.gr;

https://youtu.be/yhZ8ierNzzc

Ενότητα 2

Διδακτικό σενάριο για τον λεξιλογικό πίνακα του ρήματος «λέγω»

http://proteas.greek-language.gr/files/document/arxeia/bitzeleri_leme_na_paixoume.pdf

Το βιβλίο

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2234/Archaia-Elliniki-Glossa_B-Gymnasiou_html-empl/index02.html

Επιπλέον υλικό και διαδραστικές ασκήσεις, οι ασκήσεις του βιβλίου διαδραστικά

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/metafraseis%20b%20gym/b02xm.htm

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2234/Archaia-Elliniki-Glossa_B-Gymnasiou_html-empl/index02.html

Α και Β συνθετικό: https://www.arxaia.gr/test/online/1b2_ee3

Ενότητα 3

Το βιβλίο

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2234/Archaia-Elliniki-Glossa_B-Gymnasiou_html-empl/index03.html

Επιπλέον υλικό και διαδραστικές ασκήσεις, οι ασκήσεις του βιβλίου διαδραστικά

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/metafraseis%20b%20gym/b03xm.htm

Σημασίες λέξεων πίνακα:

https://www.arxaia.gr/test/online/1b3_e2

Αντιστοίχιση σύνθετων με τη σημασία τους:

https://www.arxaia.gr/test/online/1b3_ee2

Ενότητα 4

Το βιβλίο

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2234/Archaia-Elliniki-Glossa_B-Gymnasiou_html-empl/index04.html

Επιπλέον υλικό και διαδραστικές ασκήσεις, ασκήσεις του βιβλίου διαδραστικά

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/metafraseis%20b%20gym/b04xm.htm

Άσκηση 1 πίνακα https://www.arxaia.gr/test/online/1b4_e1

https://www.arxaia.gr/test/online/1b4_e3

https://www.arxaia.gr/test/online/1b4_e4

Ενότητα 5

Το βιβλίο

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2234/Archaia-Elliniki-Glossa_B-Gymnasiou_html-empl/index05.html

Επιπλέον υλικό και διαδραστικές ασκήσεις από καθηγητές και μαθητές, ασκήσεις του βιβλίου διαδραστικά

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/metafraseis%20b%20gym/b05xm.htm

Ετυμολογικά, 1: https://www.arxaia.gr/test/online/1b5_ee1 

Ετυμολογικά 2, https://www.arxaia.gr/test/online/1b5_ee2

Ετυμολογικά 4, https://www.arxaia.gr/test/online/1b5_e4

Ενότητα 6

Διδακτικό σενάριο για τον λεξιλογικό πίνακα του ρήματος «πείθω»

http://proteas.greek-language.gr/files/document/arxeia/bitzeleri_peitho.pdf

Το βιβλίο

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2234/Archaia-Elliniki-Glossa_B-Gymnasiou_html-empl/index06.html

Επιπλέον υλικό και διαδραστικές ασκήσεις, ασκήσεις του βιβλίου διαδραστικά

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/metafraseis%20b%20gym/b06xm.htm

Λεξιλογικά 2,  https://www.arxaia.gr/test/online/1b6_e2 

Λεξιλογικά 3, https://www.arxaia.gr/test/online/1b6_e3

Ετυμολογικά  https://www.arxaia.gr/test/online/1b6_ee1

https://www.arxaia.gr/test/online/1b6_ee2

Ενότητα 7

Το βιβλίο – Τα λεξιλογικά

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2234/Archaia-Elliniki-Glossa_B-Gymnasiou_html-empl/index07.html

Επιπλέον υλικό και διαδραστικές ασκήσεις, ασκήσεις του βιβλίου διαδραστικά

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/metafraseis%20b%20gym/b07xm.htm

Σημασίες λέξεων: https://www.arxaia.gr/test/online/1b7_e4

Ετυμολογικά 3, https://www.arxaia.gr/test/online/1b7_ee3

Ενότητα 8

Το βιβλίο – Τα λεξιλογικά

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2234/Archaia-Elliniki-Glossa_B-Gymnasiou_html-empl/index08.html

Επιπλέον υλικό και διαδραστικές ασκήσεις, ασκήσεις του βιβλίου διαδραστικά

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/metafraseis%20b%20gym/b08xm.htm

Σύνθεση: https://www.arxaia.gr/test/online/1b8_ee1

Σύνθεση 3, https://www.arxaia.gr/test/online/1b8_ee3

Ενότητα 9

Το βιβλίο – Τα λεξιλογικά

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2234/Archaia-Elliniki-Glossa_B-Gymnasiou_html-empl/index08.html

Επιπλέον υλικό και διαδραστικές ασκήσεις, ασκήσεις του βιβλίου διαδραστικά

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/metafraseis%20b%20gym/b09xm.htm

Λεξιλογικά 1, https://www.arxaia.gr/test/online/1b9_e1

Σύνθεση 1, https://www.arxaia.gr/test/online/1b9_ee1

Σύνθεση 3, https://www.arxaia.gr/test/online/1b9_ee3

Ενότητα 11

Το βιβλίο – λεξιλογικά

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2234/Archaia-Elliniki-Glossa_B-Gymnasiou_html-empl/index11.html

Λεξιλογικά 1, https://www.arxaia.gr/test/online/1b11_e1

Λεξιλογικά 2, https://www.arxaia.gr/test/online/1b11_e2

Σύνθεση 2, https://www.arxaia.gr/test/online/1b11_ee2

Σύνθεση 3, https://www.arxaia.gr/test/online/1b11_ee3 

Β2. Ο/Η εκπαιδευτικός προτείνεται να διδάξει εδώ
συγκεντρωτικά τη σύνθεση με β΄ συνθετικό λέξη
κλιτή ή άκλιτη. Για τον σκοπό αυτό, μπορεί να
αξιοποιήσει σχετικό υλικό από την (σελ. 55),
την (σελ. 64), και την ενότητα (σελ. 72), (ακολουθήστε τους αντίστοιχους συνδέσμου που δίνονται παραπάνω).

Ενότητα 12

Το σχολικό βιβλίο

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2234/Archaia-Elliniki-Glossa_B-Gymnasiou_html-empl/index12.html

Επιπλέον υλικό και διαδραστικές ασκήσεις, ασκήσεις του βιβλίου διαδραστικά

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/metafraseis%20b%20gym/b12xm.htm

https://www.arxaia.gr/tests/listing

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων