Λεξιλ.-Ετυμ.Αρχ. Α΄Γυμν.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ – ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΑΡΧΑΙΩΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ενότητα 2

Το σχολικό βιβλίο:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2244/Archaia-Elliniki-Glossa_A-Gymnasiou_html-empl/index02.html

Διαδραστική λεξιλογική άσκηση ομόρριζων α.ε./ν,ε,:

https://www.arxaia.gr/test/online/1a2_e1

Ενότητα 3

Το σχολικό βιβλίο:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2244/Archaia-Elliniki-Glossa_A-Gymnasiou_html-empl/index03.html

Ευμολογικά: Διαδραστικές ασκήσεις:

απλές ή σύνθετες λέξεις;

https://www.arxaia.gr/test/online/1a3_e1

πρωτότυπες ή παράγωγες λέξεις;

https://www.arxaia.gr/test/online/1a3_e2

ετυμολογικά συγγενείς λέξεις

https://www.arxaia.gr/test/online/1a3_e3

Ενότητα 4

Το σχολικό βιβλίο

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2244/Archaia-Elliniki-Glossa_A-Gymnasiou_html-empl/index04.html

Β1. Λεξιλογικά: ἡ φωνή

Ασκήσεις σχολικού βιβλίου διαδραστικά

1.http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/Lexilogika/a4-lex-1.htm

2. http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/Lexilogika/a4-lex-2.htm

Επιπλέον υλικό και πρόσθετες διαδραστικές ασκήσεις στα «Λεξιλογικά»

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/metafraseis%20a%20gym/a04xm.htm

 

Β2. Ετυμολογικά: Παραγωγή ουσιαστικών

Επιπλέον υλικό / οι ασκήσεις του βιβλίου διαδραστικά στα «Ετυμολογικά»

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/metafraseis%20a%20gym/a04xm.htm

Υποκοριστικά/περιεκτικά/τοπικά

https://www.arxaia.gr/test/online/1a3_e3

https://www.arxaia.gr/test/online/1a4_e4

Πρωτότυπες /παράγωγες λέξεις

https://www.arxaia.gr/test/online/1a4_e3

Ενότητα 5

Το σχολικό βιβλίο

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2244/Archaia-Elliniki-Glossa_A-Gymnasiou_html-empl/index05.html

Επιπλέον υλικό / οι ασκήσεις του βιβλίου διαδραστικά

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/metafraseis%20a%20gym/a05xm.htm

Σχηματισμός παραγώγων – Εθνικά

https://www.arxaia.gr/test/online/1a5_e1

Αντιστοίχιση κατηγοριών (πατρωνυμικά/εθνικά/παρώνυμα)

https://www.arxaia.gr/test/online/1a5_e3

Ενότητα 6

Το σχολικό βιβλίο

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2244/Archaia-Elliniki-Glossa_A-Gymnasiou_html-empl/index06.html

Επιπλέον υλικό / οι ασκήσεις του βιβλίου διαδραστικά

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/metafraseis%20a%20gym/a06xm.htm

Αποτέλεσμα/ενέργεια/ πρόσωπο που ενεργεί

https://www.arxaia.gr/test/online/1a6_e1

https://www.arxaia.gr/test/online/1a6_e5

https://www.arxaia.gr/test/online/1a6_e3

Ενότητα 7

Το σχολικό βιβλίο

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2244/Archaia-Elliniki-Glossa_A-Gymnasiou_html-empl/index07.html

Επιπλέον υλικό / οι ασκήσεις του βιβλίου διαδραστικά

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/metafraseis%20a%20gym/a07xm.htm

Λεξιλογικός πίνακας: ζευγνύω

Αντιστοίχιση ορισμών:

https://www.arxaia.gr/test/online/1a7_e3

Ενότητα 8

Το βιβλίο

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2244/Archaia-Elliniki-Glossa_A-Gymnasiou_html-empl/index08.html

Επιπλέον υλικό / οι ασκήσεις του βιβλίου διαδραστικά

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/metafraseis%20a%20gym/a08xm.htm

Λεξιλογικός πίνακας – ἐλεύθερος

Σημασίες φράσεων

https://www.arxaia.gr/test/online/1a8_e2

Ενότητα 9

Το βιβλίο

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2244/Archaia-Elliniki-Glossa_A-Gymnasiou_html-empl/index09.html

Λεξιλογικός πίνακας – πατήρ

https://www.arxaia.gr/test/online/1a9_e3

Επιπλέον υλικό / οι ασκήσεις του βιβλίου διαδραστικά

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/metafraseis%20a%20gym/a09xm.htm

 

Ενότητα 11

Το βιβλίο

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2244/Archaia-Elliniki-Glossa_A-Gymnasiou_html-empl/index11.html

Παιχνιδοάσκηση από τον λεξότοιχο Radioteamousver

https://wordwall.net/el/resource/14613540

Λεξιλογικά – ἡ πόλις

https://www.arxaia.gr/test/online/1a11_e1

https://www.arxaia.gr/test/online/1a11_e4

 

Ενότητα 13

Το βιβλίο

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2244/Archaia-Elliniki-Glossa_A-Gymnasiou_html-empl/index13.html

Επιπλέον υλικό / οι ασκήσεις του βιβλίου διαδραστικά στα «Λεξιλογικά»

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/metafraseis%20a%20gym/a13xm.htm

Επιπλέον διαδραστική εξάσκηση

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/askisis%20arxaia/a13-lex-1.htm

https://www.arxaia.gr/test/online/1a13_ee1

https://www.arxaia.gr/test/online/1a13_ee2

 

Πρόσθετες λεξιλογικές – ετυμολογικές ασκήσεις ανά ενότητα στα arxaiagumnasiou.net και schooltime.gr

 

https://www.arxaiagumnasiou.net/p/blog-page_16.html

 

https://bit.ly/3g4qIGy

 

Αρχαία Ελληνικά Α΄Γυμνασίου:Παραγωγή ουσιαστικών από ρήματα και οι σημασίες τους – κουίζ από joanpapa72:

https://quizlet.com/275536129/match

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων