……………………… Μαθαίνω πως να μαθαίνω……………………..

Τελευταίοι…… και Καλύτεροι………………………………..

Μικροί Ιχνηλάτες της Ιστορίας του Τόπου μας……………………………………

                        ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ e- POLTFOLIO Ε’ & ΣΤ’ ΤΑΞΗΣ

Μια καθαρά ελεύθερη ιδιωτική πρωτοβουλία μαχόμενου εκπαιδευτικού  στο πλαίσιο καινοτόμων δράσεων και διάχυσης καλών πρακτικών με στόχο α) την ενδυνάμωση του μαθησιακού κλίματος β) την ενίσχυση του υποστηρικτικού ρόλου του εκπαιδευτικού γ) την αναζωπύρωση της σχέσης όλων των εμπλεκομένων (γονέων, μαθητών, δασκάλου) στη μαθησιακή διεργασία, ώστε η μαθησιακή διαδικασία να παράγει ευδόκιμη και αποτελεσματική αναπροσαρμογή ταυτότητας και μορφωτικής φυσιογνωμίας των διδασκομένων α/θμιας εκπαίδευσης  σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον

Ως εκ τούτου αποτελεί καθαρά εθελοντική ιδιωτική πρωτοβουλία και στηρίζεται εξ ολοκλήρου στην εθελοντική παρακολούθηση. Ούτε κατά διάνοια, λόγο ή έργο δε συνιστά επιβεβλημένη συμμετοχή. Χρησιμοποιεί ανάλογο περιεχόμενο αντίστοιχων υποστηρικτικών σελίδων και πρωτοβουλιών, που εφορμούνται από το πάθος και την αγάπη προς το λειτούργημα του μαχόμενου εκπαιδευτικού και τη διάθεση προσφοράς του στο κοινό καλό, κατάλληλα επιλεγμένων για το σκοπό αυτό καθώς η αξιοπιστία και η εγκυρότητα του περιεχομένου τους αποδεικνύεται συν τω χρόνω και φυσικά αναφέρει πάντα τις πηγές της.

Πρόκειται για μια δράση που δεν είναι νέα. Αποτελεί ζωντανή έκφραση εμπνευσμένων πρακτικών καθώς αποδεικνύεται από την παρουσία της στην χαρτογράφηση της ιστορικότητας της. Διαθέτει την ευελιξία δράσεων και κινήσεων, ώστε να προσαρμόζεται κατάλληλα στις προκύπτουσες ανάγκες. Διευκολύνει πάντα τη διαλεκτική σχέση μαθητή- εκπαιδευτικού υλικού ως παράγοντας αποτελεσματικότητα όπως απαιτούν οι νέες συνθήκες της σύγχρονης εποχής.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

e- PORTFOLIO ΦΥΣΙΚΗΣ

e- PORTFOLIO ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

e- PORTFOLIO ΓΛΩΣΣΑΣ

e- PORTFOLIO ΙΣΤΟΡΙΑΣ

e- PORTFOLIO ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

e- PORTFOLIO ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

Των Ε’ & ΣΤ’ Τάξεων

 

» Αναλαμβάνουμε το ρίσκο της δημοσιοποίησης μας στον κυβερνοχώρο όχι από αφέλεια ή άγνοια αλλά από διάθεση να εξαγοράσουμε το δικαίωμα λόγου μας μέσω της γνώσης και της τεκμηρίωσης….»

…………………………………………………………………………..η ελευθερία είναι επιλογή και η επιλογή είναι …………………………………………………………………………………………………………………..ελευθερία!

……………………….. εκ των γραμμάτων γεννάται η προκοπή μέσω της οποίας

λάμπουν τα ελεύθερα έθνη…………………………………………………………………

(απόσπασμα από ανάγνωσμα σε μουσικά σύνολα του καναλιού της Βουλής παραμονής της 25ης Μαρτίου 2020)

………………………………………..το σπαθί και η γραφίδα έχουν την ίδια δύναμη και τα δυο πληγώνουν και θανατώνουν……………………………………………

εξαρτάται για ποιο σκοπό και με ποιο τρόπο τα χρησιμοποιούμε………………………..

…… ο τελικός στόχος της μάθησης είναι η απελευθέρωση, ο αυτοκαθορισμός, η ελευθερία (Rogers, 1999: 311)…………………………………………..

φιλικά……….Ν