Εκπαιδευτική Νομοθεσία

 1. N1566
 2. ν.1264_Συνδικαλιστικά
 3. Π.Δ. 50/96
 4. Π.Δ. 100/97
 5. Αυτοαξιολόγηση Σχολικής Μονάδας
 6. Νέο Σχολείο
 7. Καθηκοντολόγιο
 8. Εγκύκλιος για την Επιλογή Διευθυντών Σχ. Μονάδων με βάση το νόμο 3848/10.
 9. Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας ν.3528/2007
 10. N_3848-10
 11. Ν.4024/2011 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015.
 12. ο νέος νόμος 4210 (ΦΕΚ 254 Α’) για τις άδειες και τα πειθαρχικά των δημοσίων υπαλλήλων.
 13. Π.Δ. 28/2014 Μεταθέσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση
 14. Το νέο Προεδρικό Διάταγμα 79/2017 (Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών)

Αφήστε μια απάντηση