Κάτι ζουζουνίζει!

Τραγούδι για τα έντομα της άνοιξης: Πασχαλίτσα, πεταλούδα, μέλισσα.

Το τραγούδι αναφέρει βασικά χαρακτηστικά του εντόμου και καλεί τα παιδιά να σκεφτούν ποιο είναι το έντομο,  βασιζόμενα στην περιγραφή αλλά και στην εικόνα του .

Πηγή: U and I in mUsIc

Αφήστε μια απάντηση