Άρθρα για Ιούνιος, 2015

ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

Συντάκτης:   στις 29 Ιουνίου 2015 στην Χωρίς κατηγορία

17-06-15 Ενημέρωση για την εξεταστέα – διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016

Συντάκτης:   στις 17 Ιουνίου 2015 στην Χωρίς κατηγορία

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2015/150623_ylh_GEL_2015_2016.pdf17-06-15 Ενημέρωση για την εξεταστέα – διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016