Κριτική αναζήτηση ενός σύγχρονου ‘ολιστικού- μετασχηματιστικού’ μοντέλου επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών στον 21ο αιώναDownload file

About MARIA D. TZOTZOU

Maria D. Tzotzou holds a BA in English Language and Literature (National and Kapodistrian University of Athens), an MA in ‘Computational Linguistics ‘(National and Kapodistrian University of Athens-National Technical University of Athens, a MEd in ‘Studies in Education’ (Hellenic Open University) and a MEd in TESOL ‘Teaching English to Speakers of Other Languages'(Hellenic Open University). She has been a state EFL teacher (primary and tertiary education), teacher trainer and adult educator in EFL lifelong learning programs. Her research interests focus on ELT methodology, teacher training and distance lifelong learning.


Περισσότερες πληροφορίες
This entry was posted in Articles/Publications, Greek, Journals, Publications. Bookmark the permalink.