Θεωρία και Πράξη της Εξατομικευμένης Μάθησης στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Το παρόν βιβλίο αποτελεί προϊόν εμπειρικής έρευνας και επιχειρεί μια ερευνητική-κριτική προσέγγιση στην ‘εξατομικευμένη’ μάθηση των εξ αποστάσεως σπουδών του ΕΑΠ η οποία τεκμηριώνεται επιστημονικά βάσει των σύγχρονων θεωριών και ερευνητικών μελετών που εντάσσονται στο πεδίο της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης αξιοποιώντας πηγές από την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία. Σκοπός του βιβλίου είναι να αποτελέσει εγχειρίδιο μελέτης για τους σπουδαστές/εκπαιδευόμενους της ΑεξΑΕ, για τους εκπαιδευτές/καθηγητές της ΑεξΑΕ και για όλους τους συντελεστές προγραμμάτων εξ αποστάσεως σπουδών εν γένει δεδομένου ότι η εξ αποστάσεως δια βίου μάθηση συνιστά σύγχρονη κοινωνική απαίτηση και ‘στοίχημα’ της εκπαιδευτικής πολιτικής στη χώρα μας.

About MARIA D. TZOTZOU

Maria D. Tzotzou holds a BA in English Language and Literature (National and Kapodistrian University of Athens), an MA in ‘Computational Linguistics ‘(National and Kapodistrian University of Athens-National Technical University of Athens, a MEd in ‘Studies in Education’ (Hellenic Open University) and a MEd in TESOL ‘Teaching English to Speakers of Other Languages'(Hellenic Open University). She has been a state EFL teacher (primary and tertiary education), teacher trainer and adult educator in EFL lifelong learning programs. Her research interests focus on ELT methodology, teacher training and distance lifelong learning.


Περισσότερες πληροφορίες
This entry was posted in Books. Bookmark the permalink.