Θεματικά Πεδία Αιχμής της Σύγχρονης Εκπαίδευσης-Τάσεις και Προβληματισμοί

Αφορμή για τη συγγραφή του παρόντος βιβλίου ήταν οι νέες τάσεις και αλλαγές στην εκπαίδευση που πυροδοτήθηκαν και επιβλήθηκαν από τις κοινωνικοπολιτικές, οικονομικές, επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις διεθνώς, ως έκφραση της ανάγκης για προσαρμογή στις νέες συνθήκες, στις σύγχρονες απαιτήσεις και προκλήσεις της εποχής μας. Η πολυπολιτισμική κοινωνία στην οποία ζούμε, η ‘εισβολή’ των νέων τεχνολογιών στην καθημερινότητά μας με την εκτεταμένη χρήση τους στην εκπαιδευτική πρακτική και οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου για δια βίου μάθηση διαμορφώνουν και καθιερώνουν μια νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα στην κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας, πολύπλευρη και πολύσημη, που συνδέεται με τα εξής τρία θεματικά πεδία αιχμής α. τις κοινωνικές ανισότητες και πολιτισμικές διαφορές στην εκπαίδευση, β. τη συμβολή των νέων τεχνολογιών στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και γ. την εκπαίδευση ενηλίκων και τη δια βίου μάθηση. Το βιβλίο έχει ως βασικό σκοπό να ενημερώσει, να προβληματίσει και να ευαισθητοποιήσει τον αναγνώστη με συνοπτικό αλλά συστηματικό τρόπο πάνω σε κρίσιμα, ευαίσθητα και αμφιλεγόμενα εκπαιδευτικά ζητήματα που έχουν επιφέρει ανατροπές στο παραδοσιακό σύστημα εκπαίδευσης και συνιστούν αναπόσπαστες πτυχές της σύγχρονης εκπαιδευτικής πραγματικότητας η οποία ‘ορίζεται’ πλέον από τα νέα κοινωνικοπολιτικά, πολιτισμικά και οικονομικά δεδομένα στη χώρα μας και διεθνώς.

About MARIA D. TZOTZOU

Maria D. Tzotzou holds a BA in English Language and Literature (National and Kapodistrian University of Athens), an MA in ‘Computational Linguistics ‘(National and Kapodistrian University of Athens-National Technical University of Athens, a MEd in ‘Studies in Education’ (Hellenic Open University) and a MEd in TESOL ‘Teaching English to Speakers of Other Languages'(Hellenic Open University). She has been a state EFL teacher (primary and tertiary education), teacher trainer and adult educator in EFL lifelong learning programs. Her research interests focus on ELT methodology, teacher training and distance lifelong learning.


Περισσότερες πληροφορίες
This entry was posted in Books. Bookmark the permalink.