Προκήρυξη για τα σεμινάρια του προγράμματος Pestalozzi 2017

Σας ενημερώνουμε ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης (Council of Europe) διοργανώνει σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων για το έτος 2017, στο πλαίσιο του προγράμματος Pestalozzi. Για τους υποψηφίους, η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιλαμβάνει δύο φάσεις.

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε ενδιαφερομένους από τον ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης. Ωστόσο, κάθε σεμινάριο αφορά συγκεκριμένες ομάδες εξ αυτών, ανάλογα με τη θεματολογία του. Γι’ αυτό, πριν συμπληρώσουν την αίτησή τους, πρέπει να ελέγχουν προσεκτικά εάν το επαγγελματικό τους προφίλ ταιριάζει με την ομάδα-στόχο (target group) του εκάστοτε σεμιναρίου, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά κάτω από τον τίτλο κάθε δραστηριότητας.

Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτησή τους θα απορρίπτεται από τους διοργανωτές. Δεδομένου ότι ο κατάλογος με τα σεμινάρια του έτους ενδέχεται να ανανεώνεται, συνιστάται στους ενδιαφερομένους να επισκέπτονται τακτικά τη σχετική ιστοσελίδα (http://programme-pestalozzi.ext.coe.int/)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About MARIA D. TZOTZOU

Maria D. Tzotzou holds a BA in English Language and Literature (National and Kapodistrian University of Athens), an MA in ‘Computational Linguistics ‘(National and Kapodistrian University of Athens-National Technical University of Athens, a MEd in ‘Studies in Education’ (Hellenic Open University) and a MEd in TESOL ‘Teaching English to Speakers of Other Languages'(Hellenic Open University). She has been a state EFL teacher (primary and tertiary education), teacher trainer and adult educator in EFL lifelong learning programs. Her research interests focus on ELT methodology, teacher training and distance lifelong learning.


Περισσότερες πληροφορίες
This entry was posted in Announcements. Bookmark the permalink.