Απόρριψη 800 τόνων χημικών όπλων στη Μεσόγειο (δυτικά των Χανίων)

Υπογραφές για τη μη απόρριψη χημικών όπλων στη Μεσόγειο

https://secure.avaaz.org/en/petition/UN_OPCW_Prime_Ministers_of_Greece_Malta_and_Italy_Dont_allow_the_dumping_of_800_tonnes_of_chemical_weapons_in_Mediterran

Προς: ΟΗΕ, Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (OPCW), Πρωθυπουργούς της Ελλάδας, της Μάλτας και της Ιταλίας

Μην επιτρέψετε την απόρριψη 800 τόνων χημικών όπλων στη Μεσόγειο

Ο διεθνής Οργανισμός για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων έχει αναλάβει την καταστροφή των περίπου 1400 τόνων των Συριακών χημικών όπλων μέχρι τα μέσα του 2014. Μετά την άρνηση αρκετών χωρών (Αλβανία, Βέλγιο, Νορβηγία κ.α.) να φιλοξενήσουν στην επικράτειά τους αυτή την διαδικασία, η Αμερική πρότεινε τη χρησιμοποίηση του Συστήματος Υδρόλυσης που έχει αναπτύξει για την αδρανοποίηση και απόρριψη 800 τόνων από τα χημικά όπλα της Συρίας σε διεθνή ύδατα, στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Ελλάδα (δυτικά τη Κρήτης), τη Μάλτα και την Ιταλία. Το πρώτο φορτίο χημικών έχει ήδη αποπλεύσει από τη Συρία με προορισμό την Ιταλία όπου θα μεταφορτωθεί στα Αμερικάνικα πλοία για να ξεκινήσει η διαδικασία σύντομα.

Ειδικοί επιστήμονες από την Ελλάδα και το Ισραήλ έχουν ήδη εκφράσει σοβαρές ανησυχίες για την αποτελεσματικότητα της μεθόδου της υδρόλυσης για να εξουδετερώσει χημικά όπως το Σαρίν, το αέριο μουστάρδας και το θειάφι, ενώ τα κατάλοιπα- υπολείμματα αυτής της διαδικασίας είναι τοξικά απόβλητα. Οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές για τα θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα, για τους ανθρώπους και την οικονομία, καθώς η Μεσόγειος είναι μια κλειστή θάλασσα με πολύ αργό ρυθμό ανανέωσης υδάτων. 

Η απόρριψη των χημικών όπλων της Συρίας στην Μεσόγειο προσκρούει στους περιορισμούς που θέτουν η διεθνής Συνθήκη για το Δίκαιο της Θάλασσας (1982) καθώς και η Συνθήκη του Λονδίνου για τη πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης από την απόρριψη αποβλήτων (1972), που έχουν υιοθετηθεί για να προστατεύσουν το θαλάσσιο περιβάλλον και για να θέσουν κριτήρια για τη μεταφορά και απόρριψη τοξικών φορτίων για να μην αποτελούν κίνδυνο για τους ναυτικούς, τη ναυσιπλοΐα και τους ωκεανούς γενικότερα.

Η απόρριψη 800 τόνων χημικών όπλων επεξεργασμένων με τη μέθοδο της υδρόλυσης στη Μεσόγειο θα προκαλέσει σοβαρή ρύπανση, περιβαλλοντική υποβάθμιση και σοβαρές απειλές για τη δημόσια υγεία. Μια τέτοια ενέργεια δεν σέβεται τις τοπικές κοινωνίες τις Μεσογείου, τις διεθνείς συνθήκες και τα πολύ ευαίσθητα οικοσυστήματα και θαλάσσια είδη που βρίσκονται στην περιοχή.

Καλούμε τον διεθνή Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (OPCW) να εξετάσει τις εναλλακτικές επιλογές που υπάρχουν για την αδρανοποίηση και απόρριψη των χημικών όπλων της Συρίας, καθώς και τους Πρωθυπουργούς της Ελλάδας, της Μάλτας και της Ιταλίας να μην επιτρέψουν αυτή τη καταστροφική διαδικασία που θα θέσει σε κίνδυνο την ευημερία των Μεσογειακών και Ευρωπαϊκών κοινωνιών και των οικοσυστημάτων.

Πηγές
http://www.reuters.com/article/2013/12/05/us-usa-syria-idUSBRE9B40VP20131205
http://www.theepochtimes.com/n3/365994-syria-chemical-weapon-destruction-at-sea-possible-says-watchdog/#axzz2pzoKzIrD
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/174810#.Us_hXfRUdrs
http://www.koutipandoras.gr/article/103763/sos-sti-thalassa-tis-kritis-tha-rixoyn-ta-himika-opla-tis-syrias
http://www.haniotika-nea.gr/toxiki-apili/
http://www.greenprophet.com/2013/12/syrias-chemical-weapons-will-be-dumped-into-the-mediterranean-sea/
http://en.wikipedia.org/wiki/Sulfur_mustard#Disposal
http://mercw.org/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=59 
http://www.un.org/Depts/los/index.htm
http://www.imo.org/OurWork/Environment/LCLP/Pages/default.aspx

 
Do not allow the dumping of 800 tonnes of chemical weapons in the Mediterranean

The Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) aims to destroy some 1,400 tons of Syrian toxic agents by mid-2014. Since many countries (Albania, Belgium, Norway and more) have refused already to undertake that risky operation in their territories, the US suggested to deploy its Field Deployable Hydrolysis System, in order to neutralize and dump 800 tonnes of chemical weapons at sea area, in international waters between Italy, Malta and Greece. The first shipment of chemicals already departed Syria and will reach Italy soon to be reloaded to the American vessels that will commence the operation soon.

Experts and scientists from Greece and Israel have already expressed concerns regarding the effectiveness of the Hydrolysis method to neutralize chemical agents like Sarin, Mustard gases, and sulphur, while the remaining liquid waste is also highly toxic. The consequences will be destructive to the marine and coastal ecosystems, to humans and the economy, as the Mediterranean is a semi-enclosed sea with a quite slow water renewal rate.

The dumping of chemicals in the Mediterranean falls short regarding restrictions in the 1982 U.N. Convention on the Law of the Sea and the 1972 London Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, intended to protect the marine environment and how to transport the highly toxic cargo so it presents a minimal risk for sailors, other maritime traffic, and the oceans in general.

Dumping of 800 tonnes of chemical weapons treated with hydrolysis in the Mediterranean will cause serious pollution, environmental degradation and severe threats to public health. It does not respect local societies, international conventions and very valuable ecosystems and marine species present in the area.

We urge the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) to reconsider better options for neutralization and dumping, and the Prime Ministers of Greece, Malta and Italy not to allow such a destructive process that will hinder the well-being of Mediterranean and European societies and ecosystems.

Resources
http://www.reuters.com/article/2013/12/05/us-usa-syria-idUSBRE9B40VP20131205
http://www.theepochtimes.com/n3/365994-syria-chemical-weapon-destruction-at-sea-possible-says-watchdog/#axzz2pzoKzIrD
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/174810#.Us_hXfRUdrs
http://www.koutipandoras.gr/article/103763/sos-sti-thalassa-tis-kritis-tha-rixoyn-ta-himika-opla-tis-syrias
http://www.haniotika-nea.gr/toxiki-apili/
http://www.greenprophet.com/2013/12/syrias-chemical-weapons-will-be-dumped-into-the-mediterranean-sea/
http://en.wikipedia.org/wiki/Sulfur_mustard#Disposal
http://mercw.org/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=59 
http://www.un.org/Depts/los/index.htm
http://www.imo.org/OurWork/Environment/LCLP/Pages/default.aspx

 

Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση