Ετικέτα: Πλεονεκτήματα τηλεθέρμανσης

ΤηλεθέρμανσηΤηλεθέρμανση

Ορισμός: Με τον όρο τηλεθέρμανση εννοείται η θέρμανση των κτηρίων μιας πόλης (ή ενός τμήματος της πόλης) και διανομή του ζεστού νερού όχι από έναν ατομικό καυστήρα, αλλά από έναν κεντρικό. Θέρμανση νερού: Η θέρμανση του νερού γίνεται με την καύση αερίου, πετρελαίου ή γαιανθράκων (λιγνιτών) σε ένα εργοστάσιο παραγωγής κυρίως ηλεκτρικής ενέργειας και συμπληρωματικά θερμικής ή […]

ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ • Ως   τηλεθέρμανση (district heating) ορίζεται η προμήθεια θερμότητας για θέρμανση χώρων καθώς και θερμού νερού χρήσης σε ένα σύνολο κτιρίων, έναν οικισμό, ένα χωριό ή μια πόλη, από έναν κεντρικό σταθμό παραγωγής θερμότητας. • Η θερμότητα μεταφέρεται με μονωμένο δίκτυο αγωγών από το σταθμό προς τα θερμαινόμενα κτίρια. • Η τηλεθέρμανση παρουσιάζει μεγάλη ανάπτυξη σε πολλές χώρες, όπως στις […]