Ετικέτα: διαδραστική εφαρμογή

Διαδραστική ΟπτικήΔιαδραστική Οπτική

Καιρός για οπτική, τουλάχιστον στην Γ’ Γυμνασίου. Δείτε μια ενδιαφέρουσα προσομοίωση με την οποία μπορείτε να πειραματιστείτε στην διάθλαση και την ανάκλαση του πολυχρωματικού φωτός. Δεξιά επάνω μπορείτε να επιλέξετε το είδος του πρίσματος ή του φακού. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία από τετράγωνο, πολύγωνο και σφαιρικό πρίσμα καθώς και φακοί συγκλίνοντες και αποκλίνοντες.

Διαδραστική εφαρμογή εγκεφάλουΔιαδραστική εφαρμογή εγκεφάλου

Δείτε μια διαδραστική εφαρμογή που προσπαθεί να απεικονίσει τη διάδοση των νευρικών μηνυμάτων στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Αλλάξτε τις τιμές από το μενού δεξιά τραβώντας τις μπλε μπάρες δεξιά-αριστερά. Κάντε drug πάνω στον εγκέφαλο για να αλλάξει η οπτική γωνία θέασης. Με τη ροδέλα του ποντικιού αλλάξτε το zoom.   .