Κατηγορία: ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Η μέτρηση του χρόνου στα αρχαία και στα μετέπειτα χρόνιαΗ μέτρηση του χρόνου στα αρχαία και στα μετέπειτα χρόνια

  Ο γνώμονας και η εξέλιξή του Ο γνώμονας ήταν ένας κατακόρυφος στύλος μεγάλου ύψους που μετρούσε τον χρόνο κατά τη διάρκεια των ηλιόλουστων ημερών. Η κίνηση της σκιάς του γνώμονα έδινε πληροφορίες για τη χρονική διάρκεια της μέρας καθώς και για τον υπολογισμό των ωρών της. Η κίνηση της σκιάς ήταν ουσιαστικά η φαινόμενη […]