Κατηγορία: ΥΛΙΚΟ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΓΥΜΝ

ΑλκάλιαΑλκάλια

Προτείνεται η παρακολούθηση των παρακάτω βιντεοσκοπημένων πειραμάτων: α) Φυσικές ιδιότητες αλκαλίων http://www.rsc.org/learn-chemistry/resource/res00000731/alkali-metals#!cmpid=CMP00000879 β) Χημικές ιδιότητες αλκαλίων http://www.rsc.org/learn-chemistry/resource/res00000732/heating-group-1-metals-in-air-and-in-chlorine#!cmpid=CMP00000939 γ) Αντιδράσεις αλκαλίων με το νερό   https://youtu.be/iDBEWRl6jxc

Μέτρηση pH με ΔείκτεςΜέτρηση pH με Δείκτες

Μια εικόνα με διαφορετικά χρώματα από διαφορετικούς δείκτες σε διαφορετικά pH: Εύκολα λοιπόν βλέπουμε πως ένα μείγμα των παραπάνω δεικτών θα έχει μοναδικό χρώμα σε κάθε τιμή του pH, τουλάχιστον . Στο παρακάτω video βλέπουμε μετρήσεις pH διαφόρων ουσιών με πεχαμετρικό χαρτί, το οποίο είναι εμποτισμένο με ένα μείγμα δεικτών που λέγεται και παγκόσμιος δείκτης. […]