Κατηγορία: ΥΛΙΚΟ ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝ

Διαχωρισμοί μίγματοςΔιαχωρισμοί μίγματος

Διαχωρισμός μίγματος με απόχυση Διαχωρισμός μίγματος με διήθηση Διαχωρισμός χρωστικών με χρωματογραφία χάρτου Φυγοκεντρικός διαχωρισμός Μαγνητικός διαχωρισμός Απόσταξη διαλύματος

Εξάσκηση στα σύμβολα των χημικών στοιχείωνΕξάσκηση στα σύμβολα των χημικών στοιχείων

Μπορείτε να εξασκηθείτε στην εκμάθηση των συμβόλων των χημικών στοιχείων Εδώ. ……………………………………………………………

Υποατομικά σωματίδια-Ατομικός και Μαζικός αριθμόςΥποατομικά σωματίδια-Ατομικός και Μαζικός αριθμός

Δείτε μια σειρά ερωτήσεων και ασκήσεων με την απαραίτητη θεωρία.