Κατηγορία: ΥΛΙΚΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΓΥΜΝ

ΑλληλόμορφαΑλληλόμορφα

Δείτε μια παρουσίαση σχετικά με τα αλληλόμορφα των γονιδίων καθώς και μια άσκηση στο τέλος της.   ………………………………………………………………………………..