Οξέα Βάσεις και pH

Μέτρηση pH διάφορων ουσιών με Δείκτες.

https://www.youtube.com/watch?v=ckbsHM2igT0

Μέτρηση pH διάφορων ουσιών με pHμετρο.

https://youtu.be/qHQOEOrcajg

Υπολογισμός pH διάφορων ουσιών.

https://youtu.be/9NK2ZQnhoCI

Αφήστε μια απάντηση