Δομή DNA – Αντιγραφή – Μεταγραφή – Μετάφραση

Αντιγραφή

https://youtu.be/dKubyIRiN84 (Αντιγραφή 3min)

https://youtu.be/9kp9wiYMQUU (Αντιγραφή 6min)

Μεταγραφή

https://youtu.be/WsofH466lqk (Μεταγραφή 2,5min)

https://youtu.be/5MfSYnItYvg (Μεταγραφή βασικά 2min)

Μετάφραση

https://youtu.be/5bLEDd-PSTQ (Μετάφραση 3,5min)

(Μετάφραση 3 min)

https://youtu.be/G8RYhV569xg (Μετάφραση 6min)

https://youtu.be/ocAAkB32Hqs (Μετάφραση Khan 14 min)

DNA Animations (Ελληνικοί υπότιτλοι)

 

Γενετικός Κώδικας

Αφήστε μια απάντηση