Το κύτταρο

Ιστορική εξέλιξη 16min

https://www.youtube.com/watch?v=NhxOFZ3D8kY  

 

Το φυτικό κύτταρο  3min

https://www.youtube.com/watch?v=h0AD5ucG_kM

 

Δομή και λειτουργία του κυττάρου  5min

https://www.youtube.com/watch?v=DE9QxY00Mxo

 

3min

https://www.youtube.com/watch?v=XP_rG236EPI

 

Αφήστε μια απάντηση