Διαδραστική εφαρμογή εγκεφάλου

Δείτε μια διαδραστική εφαρμογή που προσπαθεί να απεικονίσει τη διάδοση των νευρικών μηνυμάτων στον ανθρώπινο εγκέφαλο.

Αλλάξτε τις τιμές από το μενού δεξιά τραβώντας τις μπλε μπάρες δεξιά-αριστερά.

Κάντε drug πάνω στον εγκέφαλο για να αλλάξει η οπτική γωνία θέασης.

Με τη ροδέλα του ποντικιού αλλάξτε το zoom.

 

.

Αφήστε μια απάντηση