Τηλεθέρμανση

  • Ορισμός:

Με τον όρο τηλεθέρμανση εννοείται η θέρμανση των κτηρίων μιας πόλης (ή ενός τμήματος της πόλης) και διανομή του ζεστού νερού όχι από έναν ατομικό καυστήρα, αλλά από έναν κεντρικό.

  • Θέρμανση νερού:

Η θέρμανση του νερού γίνεται με την καύση αερίου, πετρελαίου ή γαιανθράκων (λιγνιτών) σε ένα εργοστάσιο παραγωγής κυρίως ηλεκτρικής ενέργειας και συμπληρωματικά θερμικής ή αντίστροφα.

Η θερμότητα, η οποία απαιτείται για τη θέρμανση του νερού της τηλεθέρμανσης, προέρχεται από τον ατμό του εργοστασίου και μάλιστα στο τέλος της διαδικασίας. Ο ατμός αυτός έχει μια θερμοκρασία 120ο – 140οC με τον θερμό αυτόν ατμό θερμαίνεται το νερό, που χρησιμοποιείται στην τηλεθέρμανση, περνώντας οι σωλήνες, με τους οποίους μεταφέρεται, δίπλα από τον ατμό -δηλαδή σ έναν εναλλάκτη θερμότητας. Στην αρχή της παροχής, στο εργοστάσιο, το νερό έχει θερμοκρασία 100οC και στην επιστροφή 20ο – 40οC.

  • Εγκαταστάσεις:

Μια εγκατάσταση τηλεθέρμανσης αποτελείται από:

Α. Από τον αγωγό μεταφοράς (που αρχίζει από το εργοστάσιο και τελειώνει στην αρχή της πόλης, η οποία δεν πρέπει να είναι σε απόσταση μεγαλύτερη των 30 km.)

Β. Από το κεντρικό αντλιοστάσιο.

Γ. Από το δίκτυο διανομής του θερμού νερού μέσα στην πόλη.

Δ. Από τον αποσυμπιεστή (γιατί για να φτάσει το νερό στην πόλη έχει μεγάλη πίεση, την οποία δεν θα μπορούσαν να αντέξουν οι σωλήνες των σπιτιών).

Εγκαταστάσεις στην Ελλάδα:

H πρώτη μικρού μεγέθους εγκατάσταση Τ/Θ στην Ελλάδα ξεκίνησε στην Πτολεμαΐδα το 1960, θερμαίνοντας τον οικισμό της ΔΕΗ στο Προάστιο Εορδαίας από τον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας. Σήμερα εγκαταστάσεις Τ/Θ διαθέτουν οι πόλεις της Κοζάνης, Πτολεμαΐδας, ΑμύνταιουΦιλώτα και  Μεγαλόπολης  που αξιοποιούν το θερμικό φορτίο των γειτονικών θερμοηλεκτρικών σταθμών.

Εικόνες:

        Εικόνα 1: Τηλεθέρμανση 

Εικόνα 2: Τηλεθέρμανση

  • Πλεονεκτήματα:

Ι. Θα γίνεται καλύτερη εκμετάλλευση της καύσιμης ύλης, του αερίου, του πετρελαίου ή των γαιανθράκων, γιατί υπάρχει συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Είναι δεδομένο πλέον, ότι με την Συμπαραγωγή Ηλεκτρικής και Θερμικής ενέργειας, επιτυγχάνεται αυξημένη οικονομική ανταποδοτικότητα ενός ενεργειακού κέντρου. Επίσης η καύσιμη ύλη είναι κάτι το μη ανανεώσιμο και για αυτό πρέπει να κάνουμε όσο είναι δυνατόν οικονομία.

ΙΙ. Θα μπορεί να απεξαρτηθεί η χώρα μας από το πετρέλαιο μιας και δεν έχει δικιά της παραγωγή από τη μια και από την άλλη υπάρχει αφθονία σε λιγνίτη. Μπορούμε έτσι να έχουμε μείωση της ζήτησης πετρελαίου ως 70%.

ΙΙΙ. Θα υπάρξει σημαντική μείωση του κόστους της θέρμανσης μέχρι και 50%.

IV. Επίσης θα επωφεληθεί το περιβάλλον, καθώς θα μειωθούν οι ρύποι του αέρα, όπως καπνός και οξείδια του θείου (SOx). Αυτό θα συμβαίνει γιατί δε θα υπάρχουν ατομικοί καυστήρες στο κάθε σπίτι ή στην κάθε πολυκατοικία, που θα λειτουργούν με πετρέλαιο, με λιγνίτη ή, σε μερικές περιπτώσεις μονοκατοικιών, με μαζούτ.

  •  Μειονεκτήματα:

Όμως ένα σημαντικό μειονέκτημα, το οποίο είναι άξιο αναφοράς, είναι ότι το κόστος για τους κατοίκους και τους Δήμους, όπου θα εξαπλωθει το δίκτυο, θα είναι μεγάλο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σταματήσει να επιχορηγεί τέτοια έργα, όπως παλιότερα είχε συμβεί με τις πόλεις της Πτολεμαϊδας και της Κοζάνης.

Βίντεο: 

Βίντεο 1:Τηλεθέρμανση στην Ελλάδα, στο Αμύνταιο.

Βίντεο 2: Τηλεθέρμανση

Παρουσίαση:

Δείτε το στο slideshare.net

Βιβλιογραφία:

wikipedia

1ο Ενιαίο Λύκειο Φλώρινας

YouTube

slideshare

Αφήστε μια απάντηση