Το Σύστημα διαθεματικά

  • Ορισμός:

Το σύστημα αποτελεί συνάθροιση/συλλογή οντοτήτων/αντικειμένων, υλικών ή αφηρημένων, τα οποία αποτελούν σύνολο και το κάθε στοιχείο αλληλεπιδρά ή συσχετίζεται με τουλάχιστον ένα ακόμη στοιχείο του συνόλου. Κάθε αντικείμενο που δε συσχετίζεται / αλληλεπιδρά με κανένα στοιχείο του συστήματος δεν αποτελεί μέρος του συστήματος. Ένα υποσύστημα είναι ένα σύνολο στοιχείων το οποίο αποτελεί σύστημα από μόνο του αλλά και μέρος του όλου συστήματος.

  • Χρήσεις στην καθημερινή ζωή:

    Στην καθημερινή μας ζωή και σε διάφορες επιστήμες χρησιμοποιούμε πολύ συχνά τη λέξη σύστημα:

-στη Βιολογία:

έχουμε σύστημα οργάνων, οικοσύστημα, νευρικό σύστημα, πεπτικό σύστημα, κυκλοφορικό σύστημα, αναπνευστικό σύστημα, κ.α..

Εικόνα 1: Δύο συστήματα του ανθρώπινου σώματος

-στα Μαθηματικά:

έχουμε συστήματα αξόνων (ορθοκανονικό,καρτεσιανό), γραμμικό σύστημα,…

Εικόνα 2: Ορθοκανονικό σύστημα αξόνων

-στην καθημερινή ζωή:

χρησιμοποιούμε έννοιες όπως αποχετευτικό σύστημα, σύστημα Braille, σύστημα παροχής νερού, σύστημα διδασκαλίας, σύστημα σιδερώματος, σύστημα παρακολούθησης,…

Εικόνα 3: Σύστημα παροχής νερού

-στην Ιστορία:

έχουμε τα συστήματα (συντεχνίες), το φορολογικό σύστημα, το τραπεζικό σύστημα, σύστημα διοίκησης,…

Εικόνα 4: Ψηφιδωτό που απεικονίζει συντεχνίες

-στην Κοινωνική Αγωγή:

έχουμε εκπαιδευτικό σύστημα, σύστημα κοινωνικής διαστρωμάτωσης, σύστημα παιδείας,…

Εικόνα 5: Δύο συστήματα κοινωνικής διαστρωμάτωσης

Αφήστε μια απάντηση