Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

  • Η ζωή γύρω από το κύτταρο:

   Κύτταρο είναι η θεμελιώδης δομική και λειτουργική μονάδα όλων των οργανισμών. Είναι με άλλα λόγια η μονάδα της ζωής. Ομάδες κυττάρων που έχουν παρόμοια μορφή και επιτελούν την ίδια λειτουργία, αποτελούν τους ιστούς. Οι ιστοί χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες (επιθηλιακός, ερειστικός, μυικός και νευρικός ιστός). Διαφορετικοί ιστοί συγκροτούν τα όργανα. Τα όργανα αυτά με τη σειρά τους συγκροτούν τα συστήματα οργάνων τα οποία διαθέτουν οι ανώτεροι ζωικοί οργανισμοί. Τα συστήματα αυτά ελέγχονται από το νευρικό σύστημα και τις ορμόνες.

Εικόνα 1: Ένα ζωικό και ένα φυτικό κύτταρο

  • Παρουσίαση 1:

Δείτε το στο slideshare.net

  • Η δομή της βιόσφαιρας:

 Οι οργανισμοί του ίδιου είδους που κατοικούν στην ίδια περιοχή, σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, συγκροτούν έναν πληθυσμό. Οι οργανισμοί που ανήκουν σε διαφορετικούς πληθυσμούς και κατοικούν στον ίδιο βιότοπο, συγκροτούν βιοκοινότητες. Οι οργανισμοί ενός βιότοπου (βιοτικοί παράγοντες), το άβιο περιβάλλον (αβιοτικοί παράγοντες) και όλες οι μεταξύ τους σχέσεις αποτελούν ένα οικοσύστημα. Το μέρος όπου ζουν, αναπτύσσονται και αναπαράγονται όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί, ονομάζεται βιόσφαιρα.

Εικόνα 2: Η βιόσφαιρα

Εικόνα 3: Που βρίσκεται η βιόσφαιρα

  • Παρουσίαση 2:

Δείτε το στο slideshare.net

 

 

Αφήστε μια απάντηση