«

»

Μαρ 09

Γενικά περί αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών

  • Η αλκοόλη γενικά στον κόσμο της χημείας

Το όνομα αλκοόλη (στον ενικό) είναι, στην καθομιλούμενη, συνώνυμο της αιθυλικής αλκοόλης, το κοινό οινόπνευμα.

Στη Χημεία, όμως, με την ονομασία αλκοόλη αναφέρεται οποιαδήποτε οργανική ένωση που περιέχει ένα ή περισσότερα υδροξύλια ή υδροξυομάδες (-OH), συνδεμένα με άτομο άνθρακα και εφόσον το υδροξύλιο είναι η κύρια χαρακτηριστική ομάδα της ένωσης. Έτσι, π.χ. το γαλακτικό οξύ

CH3CH(OH)COOH

που περιέχει υδροξύλιο, δεν θεωρείται αλκοόλη, αλλά καρβονικό οξύ (και πιο συγκεκριμένα υδροξυοξύ), διότι η κύρια χαρακτηριστική του ομάδα είναι το καρβοξύλιο (-COOH).
Ως χαρακτηριστική ομάδα, το υδροξύλιο έπεται για χαρακτηρισμό ως κύρια χαρακτηριστική ομάδα του καρβοξυλίου (-COOH), των άλλων όξινων ομάδων, όπως της σουλφοξυομάδας (-SO3H), του νιτριλίου (-CN), του καρβονυλίου (>CO) και αντίστοιχων ομάδων που περιέχουν άλλα στοιχεία και πολλαπλούς δεσμούς ταυτόχρονα. Προηγείται όμως όλων των υπόλοιπων χαρακτηριστικών ομάδων.

  • Το αλκοολούχο ποτό 

Αλκοολούχο γενικά ονομάζεται οποιοδήποτε υγρό που περιέχει αλκοόλη. Συνηθέστερα όμως με τον προσδιορισμό αυτόν ονομάζεται το ποτό του οποίου συστατικό είναι η αιθυλική αλκοόλη οινόπνευμα, CH3-CH2-OH. Τα αλκοολούχα ποτά ονομάζονται, επίσης, και οινοπνευματώδη και, λαϊκότερα, σπίρτα (από παραφθορά της λατινικής λέξεως spirit = οινόπνευμα).

  • Οι κατηγορίες των αλκοολούχων ποτών

Ζυμούμενα

Παρασκευάζονται με αλκοολική ζύμωση αμυλούχου ή σακχαρούχου πρώτης ύλης. Τυπικοί εκπρόσωποι αυτού του τύπου ποτών είναι το κρασί και ο ζύθος (μπίρα). Ως συνέπεια του τρόπου παρασκευής τους, δεν έχουν την δυνατότητα να ανέβουν σε περιεκτικότητα άνω των 18 αλκοολικών βαθμών (σε υψηλότερες περιεκτικότητες αναστέλλεται η δράση των μυκήτων που προκαλούν την ζύμωση).

Αποσταζόμενα

Σε αυτό τον τύπο ποτών η αλκοολική ζύμωση της πρώτης ύλης ακολουθείται από απόσταξη σε ειδική συσκευή, τον αποστακτήρα (κοινώς αποκαλούμενη «καζάνι»). Χαρακτηριστικοί εκπρόσωποι τέτοιων ποτών είναι το τσίπουρο, το ούζο, η βότκα, το ουίσκι κ.ά.

Εικόνα 1: Διάφορα αποσταζόμενα ποτά

Ηδύποτα

Τα ποτά αυτού του τύπου είναι εξ ολοκλήρου τεχνητής παρασκευής: Αναμιγνύονται προϋπολογισμένες ποσότητες αιθυλικής αλκοόλης, νερού, αρωματικών και χρωστικών υλών (τις περισσότερες φορές μη φυσικής προέλευσης) και γλυκαντικών ουσιών. Χαρακτηριστικός εκπρόσωπος αυτού του τύπου ποτών είναι τα διαφόρων τύπων λικέρ.

  • Διαφημίσεις σχετικά με την αγορά αλκοολούχων ποτών 

Εικόνα 2:  Διαφήμιση μπύρας 

Εδώ, σε αυτή την διαφήμιση, δημιουργείται μία κατάσταση αγάπης, επειδή το αλκοολούχο ποτό είναι εκεί. Εδώ θέλει να μας περάσει το μήνυμα ότι η αλκοόλη ή γενικότερα τα αλκοολούχα ποτά φέρνουν αγάπη μεταξύ των ανθρώπων και μας κάνουν πιο ευτυχισμένους. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, διότι οι ουσίες που περιέχονται σε ένα τέτοιο ποτό είναι επικίνδυνες, αν καταναλώνονται καθημερινά ή πολύ τακτικά.

Εικόνα 3: Διαφήμιση διάφορων αλκοολούχων ποτών

Σε αυτή την εικόνα, βλέπουμε ένα κορίτσι, το οποίο πίνει αλκοολούχα ποτά και μάλιστα, μεγάλης ποσότητας. Εδώ αυτή η διαφήμιση θέλει να μας περάσει το μήνυμα ότι, όταν είμαστε σε μια άσχημη κατάσταση, η μοναδική μας επιλογή είναι το ποτό, το οποίο μας ηρεμεί και μας κάνει να ξεχνάμε. Κάτι τέτοιο μπορεί να είναι αλήθεια, αλλά η ζημιά που μπορεί να μας προκαλέσει είναι μεγάλη.

Εικόνα 4: Διαφήμιση αλκοολούχου ποτού από τον διάσημο Aldrig Som Andre

Εδώ η διαφήμιση, θέλει να μας πει, ότι ένας άνθρωπος που έχει πετύχει κάτι στη ζωή του, σίγουρα πίνει αλκοολούχα ποτά. Κάτι τέτοιο είναι απάτη, διότι ένα αλκοολούχο ποτό, δεν μας βοηθάει καθόλου σε αυτό το τομέα, αλλά κάνει κακό προκαλώντας μεγάλες ζημιές.

Βίντεο διαφήμισης κρασιού

Γενική παρουσίαση για την αιθανόλη και για τα αλκοολούχα ποτά

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων